Skip to content

Kontakta oss

Ta kon­takt med oss om ni har frå­gor eller vill hyra en kran.

Utnyttja vår kompetens!

Vi har en mycket kunnig personal och hjälper gärna till redan under projekteringsfasen.

Våra uthyrn­ings­cen­ter

Göte­borg

Tagenevä­gen 38
425 37 His­ings Kär­ra

Anders Engström, +46 (0)31 – 350 77 01
anders.​engstrom@​uperio.​se

Richard Eriks­son, +46 (0)8 – 599 94 401
richard.​eriksson@​uperio.​se

Stock­holm

Mejsel­gatan 38
741 71 Knivs­ta

Robert Ravan­der, +46 (0)8 – 599 94 402
robert.​ravander@​uperio.​se

Richard Eriks­son, +46 (0)8 – 599 94 401
richard.​eriksson@​uperio.​se

Ekonomi/​Administration

Tagenevä­gen 38
425 37 His­ings Kärra

Carin Mag­nus­son, +46 (0)31 – 350 77 10
carin.​magnusson@​uperio.​se