Skip to content

Kranförfrågan

Är du intresser­ad av att hyra en kran? Fyll i nedanstående kran­för­frå­gan så återkop­plar vi till dig för en vidare diskussion.

Kontaktuppgifter

Utrustning & Utbildning

(lagkrav enl. AFS 2006:6)
(försäljning)
(krav över 24m vid hytt körning)
(vid grundläggning på fundament)
(hjälp att ta fram förslag på lyftplan samt säkra lyftoperationer)