Skip to content

Självresande kranar

När du hyr en självre­sande kran (även kallad semi­mo­bil kran) hyr du en pål­itlig kran med en kapacitet upp till 8 ton och som läm­par sig utmärkt för min­dre arbet­splatser med en begrän­sad arbetsyta.

Våra självresande kranar är utrustade med frekvensstyrning, radiostyrning, utligg, LED-strålkastare och vindmätare. Allt för en bra och säker arbetsmiljö.

Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.